Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hulki Baba Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Hulki Baba Kimdir Bektaşî şairi (öl. Edirne 1900).

Bektaşî şeyhi Nuri Baha’dan el aldı.

Bir bektaşî tekkesi olan evinde âyinler düzenler, şiir ve edebiyat toplantıları yapardı.

Şiirlerinde Ehli Beyt’e karşı duyduğu derin bağlılığın izleri görülür.

Bektaşî geleneğini sürdüren nefesleri tasavvuf kavramları, tarikat deyimleriyle doludur.

Mecmualarda dağınık bir durumda olan nefesleri ve öteki şiirlerini biraraya toplayıp bastırmamıştır.

Bir yanıt yazın