Hulusi Efendi Kimdir,Hayatı | Hattat Biyografileri |

Hulusi Efendi Kimdir Türk hattatı (Kastamonu ? – İstanbul 1874).

Hulûsi Efendi, İstanbul’a geldikten sonra evvelâ Mahmud Raci sonra Aliyülvasfi Efendiden sülüs ve nesih yazı öğrendi.

Senelerce Ragıp Paşa kütüphanesi müdürlüğü, Ali Paşa camiinde hatiplik ve Tophane’deki Nusretiye camiinde kürsi şeyhliği yaptı.

Talebelerinden kız kardeşinin oğlu Şevki Efendi, ünlü hattatlardandır.

Bir cevap yazın