Hulusi Salih Paşa Kimdir,Hayatı

Hulusi Salih Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (İstanbul 1864 – 1939).

Hulusi Salih Paşa Hayatı

Dilaver Paşanın oğlu.

Kuleli Askeri lisesinde ,(1882) ve Harbiye’de (1885) okudu.

Erkanıharp yüzbaşısı oldu (1888), üç yıl Almanya’da eğitim gördü.

Harbiye’de tatbiki tabya ve harp tarihi öğretmenliği yaptı.

1897 Türk-Yunan savaşında Yanya ordusu Erkanıharp heyetinde görev aldı.

Erkanıharbiye dairesinde üçüncü şube müdürü oldu; bu görevdeyken Diyarbakır’a sürüldü (1903).

İkinci Meşrutiyetten sonra İstanbul’a döndü.

Tevfik Paşa ve Hüseyin HBilimsel Paşa kabinelerinde bahriye nazırı oldu.

Ayan meclisi üyeliğinde; 4., 5. ve 6. Ordu müfettişliklerinde bulundu.

Hakkı Paşa kabinesinde bahriye nazırı, Ahmed Muhtar Paşa kabinesinde nafia nazırı oldu (1912).

Kamil Paşa kabinesinde tekrar bahriye nazırlığına getirildi.

Birinci Dünya savaşı sırasında bir görev almadı.

Mütarekeden sonra Damat Ferid Paşa kabinesinde bahriye nazırı oldu (1919).

Ali Rıza Paşa kabinesinde de aynı görevde kaldı.

Ali Rıza Paşadan sonra sadrazam oldu (8 mart 1920).

İstanbul’un işgali üzerine istifa etti (2 nisan 1920).

Son Osmanlı hükümeti olan Tevfik Paşa kabinesinde de bahriye nazırı oldu (1921).

Bu kabinedeyken Büyük Millet Meclisi hükümetiyle temas kurmakla görevlendirildi.

Ankara’ya gitti; fakat burada kalmadı ve tekrar İstanbul’a döndü Büyük Millet meclisinin saltanatı kaldırması üzerine kabine arkadaşlarıyla birlikte istifa etti (4 kasım 1922).

Bundan sonra hiç bir resmi görev almadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir