Huma Kuşu Nedir,Hikayesi

Huma Kuşu Nedir,Güvercine benzeyen, zümrüt yeşili kanatlı, bir kuş.

Bir çok inanca konu olan bu kuş sadece kemikle beslenerek, kimin tarafından öldürülürse o kişinin kırk gün içinde ölümüne neden olurmuş.

Huma Kuşu Hikayesi

Bu kuşun geçtiği yerde zenginlik ve mutluluk olduğuna inanılır.

Bu kuşun yaygın adı Ankaa ya da Zümrüdü Anka’dır.

İnanışa göre, dinlenmeden çok yükseklerden uçar, asla yere konmazmış.

Bu kuşu yakalamak imkansızmış.

Ancak, bir an için bile olsa Hüma Kuşu’nu ya da hiç olmazsa gölgesini görebilmek bile kişinin bütün hayatı mutlu mesut geçirmesini sağlarmış.

Hüma, bazı Türk lehçelerinde Kumay veya Umay kuşu olarak da bilinir.

Bereketi ve gücü temsil eden bu kuşun ismi, hümayun’a dönüşüp Osmanlı sarayının başlıca yönetim aygıtına adını vermiştir.

Divan-ı Hümayun, Topkapı Sarayındaki Kubbealtı dairesinde toplanan, şimdiki bakanlar kurulu gibi memleketin önemli meselelerinin tartışıldığı, Devlet-i Aliyye’nin iç ve dış siyasetinin belirlendiği, aynı zamanda halkın müracatlarının kabul edilerek görüşüldüğü bir çeşit yüksek mahkeme vazifesi de gören bir kurumdu.

Bir cevap yazın