Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Humbaracı Ocağı Nedir,Ocağın Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Humbaracı Ocağı Nedir Ocağın Görevleri Humbara yapmak ve bunları kullanmakla görevli olan askerlerden meydana geliyordu.

Ocakta üç çeşit humbaracı bulunurdu:

Humbaracı Ocağı1.Cebeci ocağından olanlar; daha çok humbara yapımı ile uğraşırîar ve humbara atmak gerekirse elle atarlardı;

2.Topçu ocağından olanlar; havan toplarıyla humbara atarlardı:

3.Kalelerde bulunan humbaracılar.

Cebeci ve Topçu ocaklarına bağlı olan humbaracılar ulûfeliydiler.

Bunlar İstanbul’daki kışlalarında kalırlardı.

Humbaracı Ocağının Görevleri Nelerdir

Kalelerdekilerse zeamet ve tımarlı idiler.

Zaman zaman İstanbul’a gelerek bilgilerini arttırırlar; savaş olduğu zaman yerlerine dönerler’di.

Diğer ocaklar gibi Humbaracı ocağı da zamanla bozuldu.

Sadrazam Topal Osman Paşa, İslâmiyeti kabul ederek Osmanlıların hizmetine girmiş olan kont Bonneval’i (Humbaracıbaşı Ahmed Paşa) İstanbul’a çağırarak Humbaracı ocağını yeniden düzenlemekle görevlendirdi (1731).

Ahmed Paşa, Bosna’dan getirdiği 300 humbaracı ile yeni bir ocak kurdu.

Ayrıca İslâmiyeti kabul etmiş olan üç fransız da zabit olarak ocağa alındı.

Bu arada humbaracıların tımarlı sınıfı kaldırıldı.

Hepsi maaşlı yapıldı (1734).

Humbaracı ocağı bu yeni teşkilâtı ile üç odaya (bölük) ayrılmıştı.

Her odada bir odabaşı, iki nefer ellibaşı, üç nefer otuzbaşı, on nefer onbaşı, bir çavuş ile vekilharç, tabip ve imam bulunuyordu.

Her askerin yevmiyesi on sekiz akçeydi.

Bir yanıt yazın