Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Humbarahane Nedir,Kışlası | Osmanlı Tarihi |

Humbarahane Nedir Osmanlı ordusuna topçu yetiştirmek amacıyla açılan askeri okul. (Kuruluşu 1734).

Türkiyede kurulan ilk askerî okullardan biridir.

Üsküdar’da Toptaşı’ndaydı.

Osmanlıda Askeri Eğitim Humbarahane

Bir süre sonra yeniçeriler istemedikleri için okul kapatıldı.

Sadrazam Koca Ragıp Paşanın yardımıyla Haliçte (Karaağaç) yeniden açıldı (1759).

Bu durum Selim III devrine kadar sürdü.

Bu dönemde okul oldukça sönüktü.

Selim III İsveç’ten ve Fransa’dan mühendisler ve subaylar getirterek Tophane’de ıslahat yaptı. Mektep genişletildi.

Halıcıoğlu’nda da ayrı bir Humbarahane açıldı.

Sütlüce tarafları lağımcı ve istihkâmcılara verildi.

Hasköy taraflarına da humbaracı neferleri yerleştirildi.

Bu kuruluşlar için nizamnameler yapıldı.

Mühendishanei Berrii Hümâyûn’un açılması üzerine Humbarahane kapatıldı (1795).

Talebeleri de bu yeni okula yerleştirildi.

Bir yanıt yazın