Hunat Hatun Külliyesi Kayseri

Hunat Hatun Külliyesi Kayseri’de İç kalenin hemen dışında yer alır.

Hunat Hatun Külliyesi Kayseri Özellikleri

Sağlan kesme taş işçiliği ve kaleyi andıran duvarlarıyla dikkati çeker.

Cami, mihrap ömünde kubbesi bulunan dikine dikdörtgen bir alanı kaplar.

Hunat Hatun Külliyesi
Hunat Hatun Külliyesi Kayseri’de İç kalenin hemen dışında yer alır.

Mihrap önü kubbesinin etrafını değişik yönde tonozlar, diğer yanları ise enine tonozlar örter.

Anıtsal portallerinden doğu ve batıdakiler dışında, duvarların mazgal şeklinde bitmesi ve çörtenler, destek kuleleri, dar mazgal pencereleriyle sağlam bir görünüme sahiptir.

Aynı görünüşe sahip olan medrese ise açık, revaklı avlulu ve iki eyvanlı bir yapıdır.

Ana eyvanın iki yanındaki odaların tonoz örtüleri ilgi çekicidir.

İki yapı arasına sonradan yerleştirilen Hunat Hatun ’un yüksek kümbet’i sekizgen bir plana ve piramit biçiminde bir külaha sahiptir.

Yapıların arasında ustalıkla yerleştirilmiş çifte hamam’ın kadınlar kısmında, figürlü çiniler de bulundu.

Külliye, Alâeddin Keykubat I’in karısı Mahperi Hunat Hatun  tarafından oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev II devrinde yaptırıldı (1238).

Yine dıştan kale manzarası gösteren bir selçuklu camii de Hacıkılıç camii’dir.

İki anıtsal portali ve köşelerde destek kuleleri vardır.

İki portalin arasına son yıllarda bir minare eklendi.

Kölük camiindeki gibi bir medrese cami birleşimidir.

Revaklı avlu ortaktır.

Cami, mihrap önü kubbeli, tonozlu bir yapıdır.

Kare planlı, tonozlu Lalapaşa cami’nin orta bölümü sonradan kubbeyle örüldü.

Yanında bir de kümbeti olan yapının, XV. yy.a ait olduğu sanılır.

Bir cevap yazın