Hünkar Çavuşluğu Nedir | Osmanlı Tarihi Bilgileri |

Hünkar Çavuşluğu Abdülaziz devrinde kuruldu.

Hünkâr çavuşu olanlar saray mensupları içinden, yüksek memuriyetlerde bulunanların çocukları arasıdan veya bunların tavsiye ettikleri gençlerden seçilirdi.

Kabiliyet gösterenler subaylığa yükselir ve hattâ hünkâr yaveri olabilirlerdi.

Sayıları yirmi kadardı.

Devlet adamlarına padişahların iradelerini sunmak, bunları saraya çağırmak, yazılan yazıları yerlerine götürmek, cuma ve selâmlık alaylarında padişahın yanında bulunmakla görevliydiler.

Dragon elbisesi adı verilen kalpaklı ve cepkenli bir üniforma giyerlerdi.

Padişahın özel hâzinesinden maaş alırlardı.

1908 İnkılâbından sonra yalnız Hazinei Hassa’dan altı yüz kuruş aylık almaya başladılar.

Bu görev Osmanlı saltanatının sonuna kadar devam etti.

Bir cevap yazın