Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hünkar Sofası Nedir,Topkapı Sarayı | Tarihi Yapılar |

Hünkar Sofası Nedir Topkapı Sarayı’nın Harem-i hümayun bölümünde,dikdörtgen planlı ve kubbeli sofa. I. Kanuni sultan Süleyman tarafından yaptırıldı.

Osman III zamanında yeniden düzenlendi.

Duvarlara çepçevre ayetler yazdırıldı; bunların altına nakış yaptırıldı ve ayna gömdürüldü.

Selim III zamanında binaya mermer çeşmeler eklendi.

Tahta geçen her hükümdarın zevkine göre bir daire yaptırılması sebebiyle Yeni Saray, zamanla daha da büyüdü.

Büyük kubbenin altında bulunan bu geniş sofanın köşesinde sütunların arasında bayramlarda hükümdarın tahtı kurulurdu.

Padişahın tahtının sağında ve solunda valide sultan ve diğer sultanlara teşrifat usulüne göre sedirler kurulür, hükümdar ve etrafı, yere serili ehram üzerine oturup fasıl çalan sazendelerin kalfalarını dinlerler; hanendelerin oyunlarını seyrederlerdi.

Bir yanıt yazın