Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüsam Giray Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüsam Giray Kimdir (Pehlivan) Kırım kalgayı (öl. 1637).

Kırım hanı Gazi Giray’ın oğlu.

Hüsam Giray Hayatı

Canbey Giray’ın ölümünden sonra İnayet Giray Kırım hanı oldu ve kardeşi Hüsam’ı ’kalgay ilân etti (1636).

Hüsam Giray, İnayet’e Nogayların üzerine bir sefer yapmasını tavsiye etti.

İnayet Giray buna uyarak Murad IV’ün İran seferine katılmadı.

Nogayların üzerine sefer yaptı; Kefe kalesini kuşattı.

Nogayların reisi Kantemir Mirza, İstanbul’a kaçarak İnayet Gi-ray’ı ve Hüsam Giray’ı şikâyet etti.

Kantemir’in kardeş ve akrabaları, Hüsam Giray’ı bir gece öldürdüler.

Bir yanıt yazın