Hüseyin Avni Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Hüseyin Avni Paşa Kimdir Osmanlı devlet adamı (Gelendost, İsparta 1820 – İstanbul 1876).

İstanbul’da medresede okudu.

Hüseyin Avni Paşa Hayatı – Biyografisi

Harbiye’ye girdi, kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu (1848).

Bir süre Harbiye mektebinde tabiye hocası olarak görev aldı.

Kırım savaşına katıldı.

Serdarıekrem Ömer Paşanın kurmay başkanı, daha sonra da Mektebi Harbiyeyi Şahane nazırı oldu.

Hassa müşiri ve serasker kaymakamlığına getirildi.

Girit kumandanı iken (1867) adanın valiliğine tayin edildi.

1868’de önceden vekâlet ettiği Seraskerlik makamına getirildi.

Mahmud Nedim Paşa sadrazam iken seraskerlikten alındı.

İsparta’da on bir ay sürgünde kaldı (1871), Affedilerek Aydın valiliğine getirildi.

Daha sonra bahriye nazırı oldu.

1873’te ikinci defa serakefliğe tayin edildi.

Sadrazamlığa getirildi (1874).

On dört ay sonra azledilerek önce İzmir, sonra da Bursa valiliklerine gönderildi.

Dördüncü defa seraskerlik verildiği zaman yenilik taraftarlarıyla birleşti.

Sadrazam Mütercim Rüştü Midhat ve Süleyman Paşanın sarayında yapılan Vekiller heyeti rerek yerine Murad V’i geçirdi.

Taht değişikliğinden sonra meşrutiyet isteyenlerle fikir ayrılığına düştü, özellikle Midhat Paşa ile anlaşamadı.

Sultan Murad’ın saltanatı zamanında seraskerlikte kaldı.

Midhat Paşanın sarayında yapılan Vekiller heyeti toplantısına Abdülaziz taraftarı Çerkez Haşan bir baskın düzenledi.

Hüseyin Avni Paşaya şahsî bir meseleden ötürü kırgın olan Çerkez Hasan toplantı odasında Hüseyin Avni Paşayı öldürdü.

Bir cevap yazın