Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüseyin Behceti Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Behceti Efendi Kimdir Osmanlı şair ve tarihçisi (Hezargırat, Bulgaristan ?-Belgrat 1683).

Divanı Hümayun kâtipliğinde bulundu.

Bir Divan’ı vardır.

Zafername adlı eserinde Köprülü Mehmed Paşa ile oğlu Fazıl Ahmed Paşanın hayatını ve Kara Mustafa Paşanın Çehrin seferini anlatır.

Bir yanıt yazın