Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüseyin Bin Hamdan Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Bin Hamdan Kimdir Arap kumandanı (öl. 917).

Hüseyin Bin Hamdan Hayatı

Hamdanî sülâlesinin kurucusu Hamdan’ın oğlu.

Abbasî halifesi El-Mutezid, Hamdanîleri itaate zorladığı zaman babasıyla birlikte Bağdat’a götürüldü.

896’da isyan eden haricî reisi Harun’un yakalanması için halifeye şartlı olarak yardım etti; babasını esaretten kurtardı.

Bundan sonra Hamdanîler, halifenin sarayında yüksek bir mevki kazandı.

Hüseyin, Şam’ı kuşatmış olan Ebu Ganim üzerine gönderildi (906).

907’de halife Mutezid’in yerine geçen Mutaz’ı halifelikten indirmek için saraya hücum etti.

Başarı kazanamayınca Musul’a kaçtı.

Sonra yakalandı; fakat affedilerek Kâşan valiliğine tayin edildi.

909’da Saffarîlerden Leys bin Anir’in üzerine yürüdü.

Fakat bir başarı sağlayamadı. 914’te Diyarı Rabiz valisi oldu.

Kardeşi Abdullah’ın görevinden alınarak hapsedilmesi üzerine isyan etti.

Halife Hüseyin’in üzerine bir ordu gönderdi.

Hüseyin kaçtı; fakat yakalanarak Bağdat’a gönderildi.

Kardeşi ve kendisi görevlerine geri verildiler.

Ancak Hüseyin bir süre sonra idam edildi.

Bir yanıt yazın