Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüseyin Bin Nümeyr Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Bin Nümeyr Süfyanî emîri (öl. 686 veya 688).

Sıffin savaşında Muaviye’nin yanında yer aldı.

Muaviye’nin oğlu Yezid zamanında önemli bir askerî üs olan Hıms’ı yönetti.

Ubeydullah bin Zi-yad tarafından tutuklanan hiciv şairi ibni Mufarriğ’i serbest bıraktırmak için Ye-zid’e başvurdu.

Mekke ve Medine’ye karşı sefer açılması kararlaştırıldığında başkumandan Müslim bin Ukbe’nin vekili oldu.

Harra savaşında çok yararlık gösterdi.

Mekke seferinde Müslim ölünce sefer kumandanlığını üstüne âldı.

Mekke kuşatması iki ay sürdü.

Yezid’in ölümü üzerine kuşatmayı kaldırdı.

Yeni halife Mervan, Hüseyin’i Ubeydullah bin Ziyad emrine vererek Irak’a gönderdi.

Hüseyin burada Hüseyin bin Şurad kumandasındaki şiîleri yendi (685).

Hazir savaşında İbrahim bin Aştar’a yenildi ve öldürüldü.

Bir yanıt yazın