Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hüseyin Gazi Medresesi | Tarihi Yapılar Çorum |

Hüseyin Gazi Medresesi Çorum iline bağlı Alaca ilçesinin 3 kilometre güneyinde medrese.

Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte XIII. yy.a ait selçuklu medresesi olduğu sanılıyor.

Çorum Alaca Hüseyin Gazi Medresesi

Bugün harap ve kendi haline terkedilmiş durumdadır.

Birbirine geçme iki bölüm halinde düzenlenmiş bir yapıdır. Binanın doğusundaki portalden medresenin giriş holüne geçilir.

Hüseyin Gazi Medresesi Mimari Özellikleri

Bu hol 3, 30 m X 4, 35 m boyutlarındadır ve portalin arka duvarı üzerinde görülen izlerden aslında tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

Bunun kuzeyinde iki kademeli olarak dışarıya doğru çıkıntı yapan bir kanat bulunur.

Bu kanatın köşeleri ve pencere söveleri muntazam kesme taştan yapılmış, doğu cephesindeki iki pencere sonradan moloz taşla doldurulmuştur.

Giriş holünün batı duvarındaki kesme taştan örülmüş, basit ve kemerli kapı, medresenin avlusuna açılır.

Avlunun iki yanında talebe hücreleri vardır.

Gerek binanın tabiî döşeme seviyesinin bir metreden fazla toprakla dolu olması, gerekse üst yapının bütünüyle yıkılmış olması burada kazı yapılmadan plan şeması çıkartmağa imkân bırakmamıştır.

Duvardaki birkaç iz, bazı hacimlerin şekli ve ölçüsü hakkında ipuçları vermektedir.

İç kapının arkasında bulunan tonoz başlangıcı, kapı ile avlu arasında bir eyvan bulunduğunu gösterir.

Giriş eyvanının doğusunda mazgal pencereli bir oda, batısında ise testere dişi şeklinde konsollardan, aslında kubbeli olduğu anlaşılan küçük bir vestibülün gerisinde beşik tonozlu bir oda bulunur.

Avlunun doğusunda iki mazgal pencere daha vardır.

Duvar kalıntıları burada iki büyücek oda bulunduğunu gösterir.

Avlunu batısı, binanın diğer kısımlarından daha harap durumdadır.

Güney kısımda ise ortada bir eyvan vardır.

Bunun batısında mazgal pencereli, beşik tonozlu bir oda ile doğusunda iyi durumda bulunan yüksek bir türbe yer alır.

Türbenin kapısı avlu tarafındadır.

Üzeri komişli, yarım daire kemerli kapının üstünde beyaz mermerden bir kitabe bulunmaktadır.

Dört yanında birer yüksek pencere bulunan türbenin içi, basık çapraz tonozla örtülüdür.

Yani, dışarıda görülen kubbe yalancıdır ve sonradan yapılmış olması mümkündür.

Hüseyin Gazi medresesinde bugün sanat eseri sayılabilecek tek elemanı, portaldir.

4,80 m genişliğindeki mermer portali basit bir bordür çerçeveler. Kapı nişi derin ve kemerli, altı sıra stalaktit dolguludur.

Stalaktitlerin altında, üzerinde yazı bulunmayan, siyah mermer bir kitabe levhası bulunur.

Üzerinde ucu yukarıya kalkık bir kemer bulunan kapının sövesi bir sıra beyaz, bir sıra siyah mermerden geçmeli olarak yapılmıştır.

Portalin yanlarında stalaktitli mihrabiyeler, kapı nişinin köşelerine ise süs kolonları konulmuştur.

Bunlardan soldaki düşmüştür.

Fakat sağdakinin bitkisel motiflerle süslü yüksek başlığıyle gövdesinin üst kısmı yerindedir.

Bir yanıt yazın