Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hüseyin Hüsnü Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Hüsnü Paşa Kimdir, Osmanlı devlet adamı (öl. 1877).

Hüseyin Hüsnü Paşa’nın Hayatı

Pepe Mehmed Paşanın kâtipliğine getirildi; onunla birlikte Japonya’ya gitti.

Bir süre sonra Tırhala kaymakamı ve mutasarrıfı oldu.

Vezirlik rütbesi verilerek Yanya valiliğine getirildi (1858).

Girit, Selânik ve Rodos valiliklerinde bulundu.

Zaptiye müşirliğine tayin edildi (1868).

1871’de azledildi; Kıbrıs’a sürüldü, Sonra affolunarak Konya, Bursa ve tekrar Yanya valisi oldu.

Bir yanıt yazın