Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hüseyin Kazım Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Kazım Paşa Kimdir Osmanlı devlet, adamı ve yazan (İstanbul 1854 – 1927).

Hüseyin Kazım Paşa Hayatı

Harbiye nezareti kâtiplerinden Haşan Tahsin Efendinin oğlu.

Beyazıt rüştiyesinde okudu.

On sekiz yaşında Tahriratı Ecnebiye odasına girdi.

Bir yıl sonra hukuk öğreni mi için gönderildiği Paris’ten, öğrenimini yapmadan, diğer öğrencilerle birlikte geri çağrıldı.

Nafia Tercüme odalarında çalışırken İttihat, Tercüman-ı Hakikat ve Takvim-i Vekayi’de yazılar yayınladı.

Şehremareti mektupçusu (1879).

Beyoğlu mutasarrıfı (1890), Zaptiye nazırı (1890) ve vezir oldu (1894).

Azledilerek Beyrut valiliğine tayin edildi (1897).

Sonra sırasıyla Suriye, Akdeniz adaları, Aydın ve Edirne valisi oldu.

Bir süre sonra görevinden alındı.

Çeşitli şiirleri, Aleksanic, Sahum ve Hicret adlarında üç tiyatro piyesi, Engizisyon Esrarı ve Endülüs adlı iki eseri vardır.

Bir yanıt yazın