Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hüseyin Paşa (Hüseyin ibn el-Ali) Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Paşa(Hüseyin ibn el-Ali) son Cezayir dayısı ve beylerbeyi.

(Denizli, 1765 – İskenderiye 1838).

Cezayir’de asker ocağına girerek nüfuz kazandı.

Ali Hoca’nın ölümünden sonra Cezayir hâkimliğine geldi.

Genel bir af çıkardı; uygulanmakta olan bazı şiddet tedbirlerine son verdi.

Yeniçerilerin düzenlediği bir suikasta uğradı.

Uzun çalışmalardan sonra Cezayir’de yeniden asayişi kurdu, imar hareketlerine girişti.

Aix-la Chapelle kongresinde (1819) alınan ve Akdeniz’de korsanlık hareketlerine son veren kararlara uymadığı, bazı yabancı devlet adamlarını Cezayir’den çıkardığı için bir İngiliz donanması Cezayir’i bombardıman etti (1824).

Fransa ile Cezayir arasındaki borç meselesi görüşülürken konuşma tarzına kızarak elindeki yelpaze ile konsolos Deval’e vurması (1827) yüzünden Fransız donanması Cezayir’i abluka etti (14 haziran 1830): bir süre sonra da Şidi Ferruch’a asker çıkardı.

Hüseyin Paşa teslim oldu.

Şahsî mallarını korumak ve istediği yerde oturmak haklarını elde ederek (5 temmuz 1830) önce Napoliye, sonra Livorna’ya gitti.

Bir süre sonra İskenderiye’de öldü.

Bir yanıt yazın