Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüseyin Siret Özsever Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hüseyin Siret Özsever Biyografisi, Hüseyin Siret Özsever Kısaca Hayatı ,Hüseyin Siret Özsever Kimdir Türk şairi (İstanbul 1872 – 1959).

Mülkiye mektebini bitirdi. Hariciye Mektubî kaleminde ve Nafıa Tercüme kaleminde çalıştı.

Hüseyin Siret Özsever Hayatı

Abdülhamid II’nin siyasetine karşı olduğu için Hısnımansur’a (Adıyaman) tahrirat kâtibi tayin edildi (1897); fakat bir İngiliz gemisiyle Kahire’ye, Mahmud Celâleddin Paşanın daveti üzerine oradan Paris’e gitti.

Hüseyin Siret Özsever
Hüseyin Siret Özsever,Türk şairi (İstanbul 1872 – 1959).

Paris’teyken İstanbul hükümeti tarafından idama mahkûm edildi. Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra Türkiye’ye döndü.

Vilâyet mektupçuluğuna ve Hazinei Evrak müdürlüğüne tayin edildi; İsviçre’ye gitti.

Mütarekeden sonra İstanbul’a döndü; edebiyat öğretmenliği ve Hariciye nezareti mektupçuluğu yaptı.

Edebiyatı cedide topluluğu içinde Tevfik Fikret’in etkisi altında kalarak yazdığı şiirlerinde nazım tekniğine ve dile önem verdi.

Bazı şiirlerinde öMER senih mahlasını kullandı.

Son şiirlerinde hece ölçüsünü denedi; dilde sadeliği benimsedi.

Hüseyin Siret Özsever Eserleri

Leyâl-i Girizan (Kaçan Geceler) [1910]; Bağbozumu (1928); Kıvılcımlı Kül (1937).

Bir yanıt yazın