Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hüseyinzade Zekat Paşa Kimdir | Ressam Biyografileri |

Hüseyinzade Zekat Paşa Kimdir Türk ressamı (İstanbul 1859- 1919).

Hüseyinzade Zekat Paşa Hayatı

Harbiye mektebini mülâzım (teğmen) olarak bitirdi (1887).

Sonra yaverlik göreviyle saraya alındı.

Bir süre yanında çalıştığı mabeyn ressamı Şeker Ahmed Paşanın ölümü üzerine onun görevine getirildi.

Sultan Abdülmecid II tahttan indirildikten sonra Redif alayı kumandanlığına getirildi.

Alman imparatoru Guillaume II’nin Suriye gezisi sırasında eski eserler uzmanı olarak ona eşlik etti.

Emekliye ayrıldıktan sonra Sanayi-i Nefise encümeni üyesi oldu.

Mahmud Şevket Paşa ile birlikte Yıldız’daki Silâh müzesini kurdu.

Yabancı ülkelere gitmediği halde eserlerinde, önceleri naif-gerçekçilik, sonra klasik eylemsel kuruluşlar, ardından da izlenimci yanı ağır basan bir kişilik vardır.

Eski eserler ve anıtlar üstüne hazırladığı Mübecce Hazineler (1913) adlı bir eseri vardır.

Bir yanıt yazın