Hüseyinzade Ali Bey Kimdir,Hayatı

Hüseyinzade Ali Bey Kimdir,Hayatı, (1863-1941)-Bilgin, askerî doktor, yazar, şair ve ressam.

Kafkasya’da, Salyan’da doğdu.

Babası Tiflis Türk Mektebi öğretmenlerinden Molla Hüseyin’dir.

Öğrenimini Rus jimnazında yaptı.

Petersburg (Leningrad) Üniversitesi’nin matematik ve tabiiye bölümünden mezun oldu.

Bakû’da “Füyûzat” adlı bir dergi çıkardı.

Ziya Gökalp, bu dergiyi okuyarak Türkçülük harekâtında yetiştiğini söylemiştir.

Eski Yunanca ye Lâtince’yi genç yaşta iken öğrendi.

İstanbul’a gelip Askerî Tıbbiye’ye girdi.

1895 yılında doktor yüzbaşı olarak mezun oldu.

1897 yılında Türk-Yunan Savaşı’nda Teselya ordusunda görev aldı ve savaşlara katıldı.

Rus edebiyatından birçok eseri Türkçe’ye çevirdi.

Çehov’un “Abdi Gilâf” adlı hikâyesini adapte etti.

İttihad ve Terakki’de çalıştı.

1926 yılında İzmir suikasdinde tevkif edildi.

Mahkemede “Eski bir ittihadçıyım, çağırdılar gittim” demiştir. Sonunda beraat etti.

1936 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda toplanan 3. Dil Kurultayı’na dâvetli olarak katıldı.

1941 yılında 78 yaşında iken İstanbul’da vefat etti.

Mezarı Karacaahmed mezarlığında Şair Nedim’in mezan yakınındadır.

Bir cevap yazın