Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüsni Baba Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Hüsni Baba Kimdir Bektaşî şairi (Çanakkale 1863 – ? 1923).

Hüsni Baba Hayatı

Bektaşi uşşakî tarikatlarına bağlıydı.

Kilidülbahir tekkesi şeyhi irsadî’den icazet aldı.

Sonra aynı tekkeye baba oldu.

Divan edebiyatı geleneğini sürdüren, gazellerinde divan edebiyatı kavramlarını kullanan Hüsnî Babanın daha çok tasavvuf konularını işlediği görülür.

Şiirlerinde Ali sevgisi, uşşâkî geleneğine bağlılık ağır basar.

Küçük bir Divan’ı vardır.

Bir yanıt yazın