Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüsnü Efendi Kimdir,Hayatı | Hattat Biyografileri |

Hüsnü Efendi (Asıl adı Hüseyin), Türk hattatı (İstanbul 1852-1911).

Hattat Hüseyin Hüsnü Efendi

Şehzade camii türbedarlârından Salih Efendinin oğlu, önce Divanı Muhasebat’a memur olarak girdi.

1871’de Maliye Teftiş odasına geçti.

Uzun yıllar Maliye’de bulundu 1895’te Beytülmal idaresi mümeyyizliğine, 1898’de Defteri Hakanî nezareti muhasebeciliğine getirildi.

Bu arada sülüs ve nesih yazıya çalıştı.

Hocalarının kim olduğu bilinmemektedir.

Yazıda klasik yolda yürüdü.

Yazıdan aldığı icazetnamesinin tarihi 1864’tür.

Memuriyeti sırasında ikinci osmanî ve ikinci mecidî nişanları ile altın liyakat madalyası aldı.

Bir yanıt yazın