Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hüsrev Paşa Camii – Van,Mimarisi | Tarihi Yapılar Van |

Hüsrev Paşa Camii – Van Eski Van’da cami.

Murad III devrinde, önce Van, sonra Diyarbekir valisi olan Köse Hüsrev Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldı; kitabesinden 1565 yılında yapıldığı anlaşılıyor.

Hüsrev Paşa Camii – Van – Mimari Özellikleri

Hüsrev Paşa Camii VanCephelerdeki siyah – beyaz kesme taş dizileri ve niş şeklindeki pencereler dış görünüşe bir hareket katmaktadır.

Bugün harap bir halde bulunan camiin son cemaat yerinden pek az iz kalmıştır.

Kuzeybatı köşede bulunan ve kare kaide üzerinde silindirik olarak yükselen minarenin, ancak şerefe altına kadarki kısmı ayaktadır.

İçten tuğla, dıştan taş ile örülmüş kubbenin eteğinde pencereler yer alır.

Camiin içindeki çinilerden bugüne ancak duvarlardaki bazı izlerle pencere üstlerindeki ufak parçacıklar kalmıştır.

Ayrıca kubbe kalem isleri de görülür.

Orijinal taş mihrap, 5 köşeli bir niş şeklindedir.

Mihrap ve etrafı geometrik şekiller, çiçek ve yumurta motifleriyle süslenmiştir.

Dış kısmını mukarnaslı bir bordür çevirir.

Lami, 1968 yazında tamir edilmeye başlandı.

Bir yanıt yazın