Hüsrev Paşa Camii,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Hüsrev Paşa Camii (Hüsreviye camii de denir), Halep’te cami; şam beylerbeyi Hüsrev Paşa için (öl. 1544) Mimar Sinan tarafından yapıldı (1536-1595).

Hüsrev Paşa Camii – Halep

Cami, medrese ve hamamdan meydana gelen bir külliyenin merkezini teşkil eder.

Tek kubbelidir ve yanlarında iki zaviye odası ile ilk örnekleri Erken Osmanlı devrinde görülen zaviyeli veya ters T tipi camilerin son örneklerindendir.

Beş gözlü bir de son cemaat yeri vardır.

Bir cevap yazın