Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hüsrev Paşa Kütüphanesi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Hüsrev Paşa Kütüphanesi Sadrazam Koca Hüsrev Pasa tarafından İstanbul’da Eyüp semtinde Bostan iskelesi yakınında kurulan kütüphane (1839).

Hüsrev Paşa KütüphanesiDaha sonra, dolaydaki yıkık binalar içinde bulunan 5 kitaplığın (Mihrişahsultan, Esmihan sultan, Hacı beşir ağa, Hazreti halit, Hasan hüsnü paşa kitaplıkları) kitapları bu kütüphaneye eklendi.

1957 Yılında SUleymaniye kütüphanesine nakledildi.

Edebiyat, İslâm bilimleri, tarih konularındaki kitaplar çoğunluktadır.

Mevcut eserlerin cilt sayısı (1957); basmalardan 4 757’si türkçe, 1429“u eski harfli türkçe, 521 i arapça ve farsça, 109’u öteki diMemle.

Yazmalardan 833’ü türkçe, 2152’si arapça, 163’ü farsça. Yazma eserleri ihtiva edan bu 6 kitaplığın basma fihristleri vardır.

Yeni basma eserler için yazar adlarına göre alfabetik fiş kataloğu ve Dewey sınıflandırmasına göre hazırlanmış konu fis kataloğu bulunur.

Bir yanıt yazın