Hüsrev Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüsrev Paşa Kimdir Osmanlı veziri (Samakov, ?-Harput 1846).

Hüsrev Paşa Hayatı

Miralaylığa yükseldikten sonra Samakov nazın tayin edildi.

1838’de mirlivalığa yükseldi.

Sofya mutasarrıfı, Kıbrıs muhasılı, Niş mutasarrıfı (1839), Niş feriki (1840) ve Belgrad muhafızı (1841) oldu.

Bir yıl sonra vezirlik rütbesiyle Bosna valiliğine tayin edildi.

Edirne (1844), aynı yıl Yanya, daha sonra Harput valiliklerinde bulundu (1846).

Bir cevap yazın