Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hüsrev Perviz Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüsrev Perviz Kimdir Eski İran’ın Sasanîler soyundan gelme yirmi ikinci hükümdarı (hük. 590-628).

Canşin Hürmüz IV ün oğlu ve Nuşirvanı Adil’in torunu.

Hüsrev Perviz Hayatı

Hüsrev Perviz KimdirHürmüz’ün kumandanlarından olan Behram Çupin, onu tahttan düşürerek Hüsrev Perviz’i hükümdar yaptı.

Fakat Hüsrev Perviz’in hükümdarlığı çok kısa sürdü.

Behram Çupin bu defa da onu düşürerek yerine kendisi geçti.

Bunun Üzerine Hüsrev İstanbul’a kaçtı.

Burada Bizans Rum imparatoru tarafından kabul edildi ve imparatora damat oldu. Bizans’tan aldığı askerlerle İran üzerine yürüdü.

Behram Çupin’i İran’dan çıkardı ve tekrar tahtını ete geçirdi.

Kayınpederinin Bizans’ta öldürülmesi üzerine Bizans imparatorluğuna hücum ederek buradan geniş topraklar kazandı.

Fakat sonunda Heraklios tarafından yenildi.

Hüsrev Perviz, 37 yıl hükümdarlık etti.

Bu süre zarfında Araplar üzerine akın yaptı.

Küçük Asya’yı, Şam’ı, Filistin’i ve Mısır’ı aldı.

Zamanında İran devleti en parlak devrini yasadı.

Bir ara kendi yaptırdığı Deştgirt kalesinde oturdu.

Kahramanlıklarıyla Firdevsî’nin Şehname’sine konu oldu.

Son yıllarında sefahata düştüğü için tahttan indirilerek hapsedildi, yerine oğlu geçti.

Hüsrev Perviz’in Şirin adlı bir kızla olan macerası sonraları bir masal haline gelmiştir.

İmparatorun kızı olan karısının adı, doğu tarihçilerine göre Meryem; batı tarih yazarlarına göre İren’dir.

Şirin adının da bu isimden bozulduğu söylenir.

Hüsrev Perviz’in Hz. Muhammed ile de münasebeti bilinmektedir.

Hz. Muhammed onu Müslümanlığa davet ederek bir mektup göndermiş, fakat Hüsrev Müslümanlığı kabul etmemiştir.

Bir yanıt yazın