Hz. Hasan Kimdir,Hayatı

Hz. Hasan Kimdir,Hz. Ali’nin Peygamberin kızı Fatma’dan olan büyük oğlu.

Hz. Hasan Hayatı

Hasan kardeşi Hüseyin ile birlikte Hz. Muhammed’in en sevdiği torunlarıydı.

Babası Hz. Ali’nin öldürülmesinden sonra Ali’nin yandaşları onu halife yapmak istediler, ancak onun halifelikte gözü ve gönlü yoktu.

Bu nedenle kardeşi ve babası ile de anlaşamıyordu.

Muaviyye ile anlaşmayı seçerek devletten aldığı yüklüce aylıkla Medine’de yaşamaya başladı. Hasan yüz kadar kadın ile evlendiğinden “boşayıcı” olarak da anılır.

Kırk beş yaşındayken istiskaa hastalığın-

184 dan öldü. Hz. Ali yandaşları imamlığın Hz. Ali’ye ve babadan en büyük oğula geçmek yoluyla onun çocuklarına geçmesi gerektiğini savunurlar.

Bundan ötürü şiiliğin önemli bir kolu olan İmâmiyye’nin bir bölümü imam olarak Hz. Hasan’ı ve oğullarını (Hz. Hasan’ın oğlu Hasan el-Müsenrıa, bunun oğlu Abdullah, bunun oğlu Muhammed en-Nefs üz-Zekiyye) tanıdıklarından Haseniyye adıyla anılırlar.

Muhammed en-Nefs üz-Zekiyye’nin sağ olup yeniden ortaya çıkacağını bekleyen bir kola da Nefsiyye adı verildi.

Ne var ki tarihsel süreçte Hüseyin oğullarının (Hüseyniler) daha girişken ve etken oldukları görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir