Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hz. Meryem | Biyografi,Tarih,Din Bilgileri |

Hz. Meryem,(İ.Ö. I. yy. sonu-İ.S.I. yy. başı) Hazreti Meryem kimdir İsa peygamberin annesi.

Hz. Meryem Hayatı – Özet

Meryem ile ilgili söylentiler değişiktir. Bir söylentiye göre Meryem, peygamber Davud soyundan imran adlı bir erkekle Hunne adlı bir kadının kızıdır.

Hiç çocukları olmayan İmran ile karısı bir gün Kudüs’teki «Kutsal ev»’de bir çocukları olması için Tanrı’ya yakardılar. Doğacak çocuklarını Kutsal ev’in hizmetine vereceklerini bildirdiler.

Duaları kabul olup çocuk doğunca onu Mabedin bekçisi Zekeriya’ya verdiler.

Meryem on beş yaşına kadar mabedde kaldı. Sonra Yusuf üe nişanlandı. Ancak, daha kızken gebe kaldı.

Yahudi kralı Herodes, büyüyünce tahtını elinden alırlar korkusu ile yeni doğan çocukların öldürülmesini emretti.

Bunun üzerine Meryemle Yusuf yeni doğan İsa’yı alarak Mısır’a kaçtılar.

Başka bir söylentiye göre Meryem, Filistin’den kaçtıktan sonra Anadolu’ya, Efes’e geldi, kendi adıyla anılan evde oturdu.

Hıristiyanlar kilisenin ilk zamanlarında Meryem’in herhangi bir pagan tanrıçasıyla karıştırılması kaygısıyla Meryem’e tapmaktan çekinmişlerdir, ilk iman sembolleri, İsa’nın «Bakire Meryem’den doğduğunu» belirterek, yahudi ırkı ve tarihi ile İsa arasında bir bağıntı kurmuştur.

Meryem’in gerçekten Tanrı’nın annesi olduğu kabul edilir.

Ama bu, Meryem’in Tanrı’yı doğurduğu anlamına gelmez.

Amaç, Meryem’in teniyle, kanıyla, kadınlığıyla İsa’yı yetiştirme konusundaki hizmeti ve çektiği acıya katlanmış olması, İsa ile arasındaki ilişkinin herhangi bir annenin oğlu ile bağıntısının aynı olmasıdır.

Hıristiyan düşüncesi, Meryem’i artan bir açıklıkla Yaradan’a en yakın yaratık olarak benimsemiştir; Meryem kendisini yaratanı dünyaya getirmiş, sütüyle beslemiş ve korumuştur.

İslamda ve Hristiyanlıkta Hz Meryem

Meryem olayı Kur’an’da başka türlüdür.

Meryem, kız olduğu halde, Tanrı tarafından gönderilen ve insan biçimine giren «Kutsal Ruh»tan (Ruh-ül-Kuds) gebe kaldı; «biz ona ruhumuzu göndermiştik» (Meryem suresi: 17).

Meryem, Tanrı tarafından kendisine bir oğlu olacağı müjdesi verilince şaşırdı: «Benim nasıl bir oğlum olacakmış, bana bir erkek dokunmamıştır» (Meryem suresi 20), dedi.

Tanrının buyruğu yerine geldi, Meryem, İsa’ya gebe kaldı, yurdundan, ailesinden ayrılarak uzak bir yere gitti (Meryem suresi 22).

İslâm ve hıristiyan dinleri arasında değişik yorumlara yol açan bu olayda yalnız, Meryem’in kızken gebe kaldığı, İsa’nın babasız doğduğu konusu üzerinde birlik vardır.

Bazı din yorumcuları Meryem’in peygamber olduğunu da ileri sürerler.

Kur’an, İsa’nın babasız doğduğunu kesinlikle söyler. Meryem, çocuğun doğuşundan sonra ağır suçlamalara, kınamalara uğradı. Hiç birine karşılık vermedi, sustu.

Beşikte yatan İsa’yı gösterdi.

İsa hemen konuşmaya başladı, annesini savundu (Meryem suresi, 27-36).

incil’de ve Kur’an’da geçen Meryem olayı, edebiyatın da konusu oldu.

Meryem’in davranışı, İsa’nın doğumu, birçok manzum ve mensur hikâyenin yazılmasına yol açtı.

Hıristiyan felsefesinde ve İslâm felsefesinde Meryem i!e oğlu isa, ilâhi iradenin sınırsızlığını, Tanrı’nın bir bütün olarak evreni kuşattığını, her dilediğini yapabileceğini gösteren bir örnek olarak yorumlandı.

Meryem’in babasız çocuk doğuramayacağını, bu konuda dinlerin ortaya attığı görüşlerin doğru olamayacağını ileri sürenler de vardır.

Bir yanıt yazın