I. Devlet Giray,Kırım Hanı Devlet Giray | Biyografi,Tarih |

I. Devlet Giray Han Kimdir,Kırım hanı (1530-1577). Mübarek Giray’ın oğlu.

1 Devlet Giray

Osmanlı sarayı geleneklerine göre yetiştirildi.

1551’de Kanunî Sultan Süleyman tarafından Kırım’da bağımsız bir siyaset gütmek isteyen Sahip Giray’a karşı bir orduyla gönderildi.

Bahçesaray’ı aldı.

Sahip Giray’ı ve çocuklarından Emin, Âdil, Selâmet, Gazanfer, Gazi Giray ile yedi mirzayı öldürttü ve Kırım’a han oldu.

1563’ten sonra dış fetihlere daha çok önem veren Osmanlı devleti, rus tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla kuzeyde Astrahan’a kadar bir sefer yapılmasını kararlaştırdı.

1565’te Devlet Giray’ın ordusunun başlattığı ve Moskova’ya kadar uzanan seferden bir sonuç almamadı.

Kıpçak bozkırında osmanlı hâkimiyetinin yerleşmesini istemeyen Devlet Giray, Sokullu Mehmed Paşanın Don-Volga kanalı projesini tutmadı.

Kefe beylerbeyi Kasım Paşanın 1500 kişilik kuvveti ve Devlet Giray’ın ordusu, önce Rusların savunduğu Astrahan kalesine hücum etti.

Kışın bastırması üzerine Devlet Giray Kırım’a döndü, ağır kayıplara uğrayan Kasım Paşa da Azak’a çekilmek zorunda kaldı.

Sokullu Mehmed Paşanın projesi de böylelikle yarıda kaldı.

Devlet Giray bir süre sonra, Kazan hanlığına getirdiği Yağmurçi Hanın Ruslarla işbirliği ettiğini öğrendi ve ona karşı bir sefer yaptı, Kazan’a kadar geldi.

1571’deki Rusya seferinde Moskova’ya kadar ilerledi.

Kuzey Türkleri bu başarısı üzerine kendisine dagti algan (taht alan) unvanını verdiler.

Bir cevap yazın