Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

I. Herakleios Kimdir | Biyografi,Tarih |

I. Herakleios (Kappadokia 575 – 641). Doğu Roma imparatoru (610-641). Kartaca eksarkınm oğluydu.

Birinci Heraklius Kimdir

Tahtı zorla ele geçirmiş olan Phokas’ı devirdi (610).

Ülke, mono-fizitlerin kavgalarıyle parçalanmış durumdaydı (Persler 611’de Antakya’yı, 614’te Kudüs’ü, 619’da Mısır’ı aldılar, Avarlar da 617’de İstanbul önlerine geldiler) ve Lombardların tehditleriyle karşı karşıyaydı, imparator başkenti Afrika’ya nakletmeyi düşündü, patrik Sergios’tan kilise hâzinesini borç olarak aldı, Avarlara haraç vererek geri çekilmelerini sağladı (619).

Sonra orduyu düzene soktu.

622’de pers kralı Hüsrev II’nin yolladığı bir mektubu Ayasofya’da okuttu.

Hüsrev II bu mektubunda imparatoru köle ve çete reisi olarak niteliyordu.

Bunun üzerine Herakleios, bir haçlı seferi düzenledi.

Persleri Fırat’tan öteye püskürttü.

Azerbaycan’a (623) ve Ermenistan’a (624-625) girdi, Tebriz’de Ateş tapınağını yıktı.

Fakat Persler de Herakleios’u Kafkasya’ya doğru püskürttüler.

Avarların, Bulgarların,  Slavların desteğini kazanan Persler İstanbul’a saldırdılar (626).

Herakleios Hazar denizi yakınlarında yerleşmiş olan Hazarların ittifakını parayla sağladıktan sonra güçlendi (627), Gürcistan’ı işgal etti, Mezopotamya’ya girdi, Ninova’da pers ordusunu bozguna uğrattı, Medain (Ktesiphen) şehrine doğru ilerledi.

Bu zaferleri Pers krallığında bir ihtilâle ve Hüsrev II’nin öldürülmesine (şubat 628) yolactı.

Yeni pers kralı Kubad II Şiruye fethedilen toprakları ve gerçek haç’ı Bizanslılara geri verdi.

Herakleios bu haçı zafer törenleriyle Kudüs’e götürdü (630).

Pers tehlikesi böylece kesinlikle öntenmiş oldu.

Bundan sonra Araplar Suriye’yi aldılar (634’te Aynadim, 635’te Şam ele geçirildi).

Bizans ordusunu Yarmuk’tâ imha ettiler (636), Kudüs’ü (638), Mezopotamya’yı (639), Mısır’ı (639-642) topraklarına kattılar.

Herakleios Hırvatlarla Sırpların vasal olarak tllyria’da yerleşmelerini kabul etmek zorunda kaldı.

İmparatorluk içinde monofizitlerle ortodoksları uzlaştırmağa çalıştı, bu iki anlayışın yanına bir üçüncüsünü, monotelizmi ekledi.

Herakleios’un saltanatı sırasında imparatorluk büyük ölçüde yunanlaştı, imparator «basileus» unvanını aldı, Yunanca resmî dil oldu.

Herakleios I, önce Eudoksiya, sonra 614’te de yeğeni ile evlendi.

Birinci eşinden Konstantinos III, ikinci eşinden Herakleios II doğdu.

Bir yanıt yazın