Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

I. Hüsrev Kimdir,Pers Kralı Hüsrev | Biyografi,Tarih |

I. Hüsrev Kimdir Anuşirvan Pers kralı (531-579), Kavad’ın en küçük oğlu.

513 Yılında tahtın vârisi ilân edildi.

Pers Kralı Hüsrev

Babasının ölümü üzerine hükümdar oldu (531).

Tahta çıkışından az sonra kendini düşürmek isteyen yeğeni ayaklandı.

Bunu bastırdı. 540’tan sonra bizans imparatoru Justinianus’un ilerlemelerinden ürkerek ona savaş açtı.

İskenderun’u, sonra Lazkiye’yi ele geçirdi.

Fakat Belisarius’un dayanması karşısında onunla bir antlaşma imzaladı (555).

Yıllık bir gelir karşılığında Lazkiye’yi boşalttı.

Hüsrev, Türklerin yardımı ile Heftalitleri yenerek imparatorluk sınırlarını doğuda Oxus’a kadar genişletti.

Yemen’i aldı (570), 571’de Ermeniler ayaklandılar, imparator justinianus II’yi yardıma çağırdılar.

Hüsrev, Dera’yı aldı (573).

575’te Kappadokia’ya kadar girdi.

Fakat Melitene (Malatya) yakınında Pers Ermenistanı’nın bir bölümünü ele geçiren Bizanslılara yenildi.

Hükümdarlığında Pers imparatorluğunun kadastrosu tamamlandı, yeni bir vergi alma sistemi kondu.

Sapık mazdeîleri kovdu.

Hüsrev, adalet, iffet ve hoşgörürlük bakımından geni; bir ün kazandı.

Kendisine karşı gizli fesatta bulunan büyük oğlu Anoşahzad’ın gözleri kör edildi.

Hüsrev’in lakabı pehlevî dilinde «ölmez ruhlu» anlamına gelen Nuşirevan’dır.

Araplar ona Kisra ve Nuşirevan-ı âdil derlerdi.

Hüsrev, Göktürklerden Jstemi Kağan’ın kızı ile evli idi.

Bu evlenmeden doğan oğlu Hürmüz IV’e (579-589) Türkzad («türkden doğma») adı verildi ve kendisinin ölümünden sonra sasanî kralı oldu.

Bir yanıt yazın