Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

I. İlyas Bey,Menteşeoğlu İlyas Bey | Biyografi,Tarih |

I. İlyas Bey Menteşeoğlu beyi, Mehmed Beyin oğlu (öl. Balat 1421).

Menteşeoğlu İlyas Bey

Kendi çağından kalan paralardan 1403’te beyliğin başına geçtiği anlaşılmaktadır.

Osmanlılara karsı dostça davrandı.

Aydınoğlu Umur Bey II’nin dayısı olduğu için seferlerinde ona yardım etti, Ayasluğ’u aldı (1404).

Bir şiire sonra osmanlı taht kavgalarına karıştı.

Şehzade Çelebi Mehmed’e isyan eden isa Beyin tarafını tuttu.

Onun başarı kazanamaması üzerine Çelebi Mehmed’e karşı Aydın ve Saruhan beyleri ile anlaştı.

Bir yıl sonra Osmanlılar tarafına geçti, Balat (Palatya) kıyılarında Venediklilerle savaştı.

Bir antlaşma ile sonuçlanan Venedik savaşlarından sonra kesin olarak osmanlı hâkimiyetine girdi (1414).

Leys ve Ahmed adlarında iki oğlunu osmanlı sarayına rehin olarak verdi, llyas Bey, Balat’ta Muğla’nın Turgut bucağında ve Mazon kazasının Hisarköyünde birer cami, Beçin’de imaret ve medrese yaptırdı, llyas Bey adına, Şirvanlı Mehmed bin Mahmud tarafından ilyasiye adlı bir tıp kitabı da yazıldı.

Bir yanıt yazın