I. Katerina,Dönemi,Hayatı

I. Katerina,Büyük Petro’nun karısı ve rus imparatoriçesi (1725-1727). Polonya asıllı hafifmeşrep köylü kızı Katerina, Menşikov’un hizmetçisi ve metresiydi.

Büyük Petro onu bu yakın dostunun evinde tanıdı. Zekasını ve ataklığını beğenerek ona tutuldu ve 1711’de de evlendi.

I. Katerina Dönemi

1724’te imparatoriçe olarak taç giyen Katerina, yaptığı yardımlarla çarın üstünde büyük bir nüfuz sahibi oldu. Büyük Petro’nun vasiyetnamesinde, yerine onun geçeceği yazılıydı.

Ama Katerina, Aleksey’in oğlu Pyotr’un haklarını savunan rahiplerin, boyarların ve halk yığınlarının muhalefetiyle karşılaştı.

Bunun üzerine yeni soylular sınıfı ile eski çarın işbirliği yaptığı kimseler Katerina’nın çevresinde toplandılar ve çarlığın muhafız birliği Katerina’yı imparatoriçe ilan ettirdi.

Böylece Rusya, tarihinin, art arda hükümet darbeleri ve gözdeler devri şeklinde süregelen yeni bir dönemine girmiş oluyordu.

Katerina I, Mençikov’un yardımlarıyla, kocasının yaptıklarını, elinden geldiği kadar başarılı bir biçimde sürdürmeye çalıştı.

1726’da, senatoyu etkisiz bırakan çok geniş yetkili bir özel yüksek konsey kuruldu.

Bunun üzerine de soylular sınıfı birbirine rakip birçok hizip’e bölündü. Aristokratlara yaklaşan Katerina, kendisine halef olarak genç prens Pyotr’u gösterdi.

Avusturya-İspanya birliğine katıldığı dış siyaset alanında ise, damadı Holstein dükünü Danimarka ile İngiltere’ye karşı destekliyordu.

Petersburg Bilim akademisi, Katerina zamanında kurulmuştur (1725).

Bir cevap yazın