Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

I. Mervan Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

I. Mervan,(Taif 617-Şam 685)(Marvan bin El-Hakem), emevî sülâlesinden mervanî kolunun atası.

Birinci Mervan

Osman halife olunca, Mervan’ı kâtipliğe getirdi.

Mervan bir süre Osman adına devleti yönetti.

Halife Osman’ın sarayı kuşatıldığı sırada ve Cemel savaşında yaralandı.

Muaviye onu, Medine ve Hicaz’ın yönetimiyle görevlendirdi; Mervan, bu görevde büyük bir başarı sağladı.

Ali’nin oğlu Hüseyin, Yezid’in halifeliğini tanımak istemeyince, Mervan, Medine’de kendine halef olan Velid bin Ube’yi, Hüseyin’e karşı kuvvet kullanmak için harekete geçirdi; Medinelilerin isyanı Mervan’ın bütün ailesiyle birlikte sürülmesine sebep oldu.

Ancak bir süre sonra Müslim bin Ukbe’nin yanında Medine’ye döndü.

Yezid I ölünce tekrar Medine’den kovuldu, Suriye’ye yerleşerek Muaviye II’nin kısa süren halifeliği süresince burada kaldı.

Muaviye II ölünce Emevîlerden ümidini kesen Mervan’ı, Ubeydullah bin Ziyad halife olmak konusunda ikna etti.

Cabiye toplantısında halife seçilen Mervan, Merci Rahit’te Kaysîlere kumanda eden Zahhak bin Kays’ı yenerek bütün Suriye’yi kendine bağladı.

Mervan’ın halifeliği birbirini izleyen savaşlarla geçti.

Kendisi Şam’da yönetimi ele aldıktan sonra da savaşmak zorunda kaldı.

Mervan’ın başlıca düşüncesi Mısır’ı almaktı.

Kumandanlar, Filistin’de lbn el-Zübeyr’in saldırısını durdurdu; sonra Mısır da Mervan’a bağladı.

Bu arada Mervan, Cabiye’de Yezid I’in oğlu Halid ile emevî Amrül Aşdak’ı halife olarak kabul etmek zorunda kaldı.

Fakat bir süre sonra yapılan görüşmelerden sonra onların, oğulları Abdülmelik ve Abdülaziz lehine halifelikten uzaklaşmalarını sağladı.

Bu olay onun son başarısı oldu.

Yorgun düşen Mervan Şam’da öldü.

Bazı kaynaklar onun Yezid I’in zevcesi ve Sufyanîlerden Halid’in annesi olan bir kadın tarafından öldürüldüğünü yazar.

Bir yanıt yazın