Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

İbni Acurrum Ebu Abdullah Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbni Acurrum Ebu Abdullah Arap bilgini (Fas 1273-1323).

İbni Acurrum Ebu Abdullah Hayatı

Öğrenimini Fas’ta bitirdi. Hacca gitti.

Kahire’den geçerken dilci Ebu Hayyân Muhammed bin Yusuf’tan ders aldı.

Fıkıh, edebiyat, matematik ve dil konularında kısa zamanda ün kazandı.

Kur’an yazısı ve okuması konuların da da geni; bilgisi vardı.

Fas’ta Endülüslüler mahallesinde nahiv ve Kur’an dersleri verdi.

En tanınmış eseri El Mukaddime el-Acurrumiye fi Mabadi ilm el-Arabiye’dir (Arap İlminin Prensipleri Hakkında .

Bir yanıt yazın