Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Berri Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları Biyografileri |

İbni Berri Kimdir (Ebu’l-Hasan Ali bin Muhammed bin Ali bin Muhammed bin El-Hüseyin El-Ribâtî) arap dil bilgini (Tâza 1261-1333).

İbni Berri Hayatı  

İslâmî bilimlerde geniş bir bilgi sahibi idi.

Kur’an-ı Kerim’in çeşitli kırâat tarzları üstünde üstat sayılırdı.

Tâza’da bir süre adl, yani tezkîye kâtibi olarak Tahrirat divanında çalıştı, ölümüne kadar bu görevde kaldı ve Tâza’da gömüldü, ibni Berri’nin başlıca eserleri şunlardır: Fİ Mahâric el-Hurüf (Harflerin Mahreçleri) [harflerin çıkış ve doğuş yerleri üstüne].

Eser otuz iki beyittik kısa bir manzum risaledir.

Bir yazması Almanya’da, Berlin’dedir; Ed-Dürer el-Levâmi fi Asi Makra el-Imâm Nâfi (imam Nâfi’nin Eserinden Parlayan inci Taneleri).

Bu kitap, ilki gibi recez vezninde yazılmıştır ve iki yüz kırk iki beyitlik bir manzumedir.

Kur’an-ı Kerim kıraatinden bahseden eser 1298 yılında tamamlandı ve büyük bir ün kazandı, ibni Berrî bu manzumesini, 776 veya 785 yıllarında vefat etmiş olan Ebû Nu’eym el-Medâni tarzında kaleme aldı.

Eser, Kahire ve Tunus’ta, Kur’an-ı Kerim kıraatine dair risaleleri toplayan dinî mecmualar içinde pek çok defa yayınlandı.

Bu eserin en sağlam neşri Tunus’ta, 1906 yılında, İbrahim bin Ahmed El-Marignî Et-Tûnisî tarafından En-Nucûm Et-Tevâli ala’ d-Dürer El-Levâmi fi asi Makra El-lmâm Nâfi (İmam Nâfi’nin Eserinden Parlayan inci Tanelerinden Yükselen Yıldızlar) adı altında yapıldı.

Bir yanıt yazın