Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Cebron | Biyografi |

İbni Cebron (Süleyman bin Yahuda), yahudi şairi ve düşünürü (Malağa, İspanya 1020’ye doğr. – ? 1070’e doğr).

Ortaçağ Latincesinde ve roman dillerinde adı Avencebrol veya Avicebron olarak geçer.

Gençlik yıllarını Zaragoza’da geçirdi, burada devlet ve bilim adamı şair Samuel ha-Nagid’in himayesinde yetişti.

16 Yaşında çeşitli arap vezinlerinden yararlanarak hem İspanyol hem de filistin geleneğine göre ibranîce şiir yazmaya başladı.

Kendine özgü bir üslûba sahip olan ve onu geliştiren İbni Cebron, ortaçağ İbranî şiirinin en güzel örneklerini verdi.

Dinî ve dünyevî konularda 400 kadar lirik şiiri vardır.

Ayrıca Şhebhu’ot şöleni için Azharot adlı dinî bir şiir de yazmıştır.

Keter Malkhut (Krallık Tacı) adlı eseri, Tanrı’nın tabiatını, evreni ve insanın kaderini anlatan ve günahların itirafıyla son bulan didaktik bir şiirdir.

Bu şiir yahudilerin Kefaret günü âyininde okunurdu.

İbni Cebron’un en önemli felsefe eseri Arapça olarak yazılmıştır. Bugün elde yalnız Johannes Hispanus ve Dominicus Gundisalvi tarafından yapılmış Fons Vitae (Mekor Haylin) [Hayat Kaynağı] adlı latince bir tercümesi bulunmaktadır.

ibni Cebron’un metafizik sistemi yeni eflatun’cu olmakla birlikte İbni Falaguera’nın verdiği bilgiye göre Empedokles’e ait bazı metinlere dayanmaktadır.

Fakat kaybolmuş olan ve Aristoteles tarafından yazıldığı ileri sürülen bir kaynaktan alınmış olması ihtimali daha kuvvetlidir.

İbni Cebron’un 3 cilt tutan şiirleri dışındaki eserleri şunlardır: Fons Vitae (Hayat Kaynağı); Ahlâk üstüne bir araştırma olan Kitabı Islah-ül-Ahlâk (Ahlâkın Düzeltilmesi Konusunda Kitap).

Bir yanıt yazın