Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Cezle | Biyografi |

İbni Cezle (Ebu Ali) bağdatlı hekim (61. 1100).

Hıristiyandı; bir mutezilî olan hocasının etkisiyle müslüman oldu (1074). Batı dünyasında Ben Gesla adıyla bilinir.

El – Muktedî’nin sarayındaki hekim Said bin Hibatullah’tan tıp öğrendi.

Bağdat’ta oturduğu semtte dostlarını parasız tedavi eder, ilâç verirdi.

Eserleri: Takvim-ül-Ebdân fi tedbir-il-insan (Bedenlerini Korumak için İnsanların Alacağı Tedbirler).

Eserde hastalıklar grup grup cedveller şeklinde toplanmıştır; M in hac ül-Beyân fima Yestamiluh’ül-insan (insanların Kullandıkları Şeyleri Açıklama Yolu).

Halife el-Muktedi için yazılan eserde tıbbî bitki ve ilâçların adları alfabe sırasıyla gösterilmiştir.

Bir yanıt yazın