Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni el Mutez Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

İbni el Mutez (Abdullah), Arap şair ve yazarı (? 861 – Bağdat 908).

İbnül Mutez

Arap tarihinde «bir günlük halife» diye anılan ibn el-Mu’tez, zamanın ünlü bilginlerinden Müberrad ve Sa’leb’den öğrenim gördü, önceleri kendini bilim ve edebiyata verdi.

Sonra siyasete atıldı.

Halife seçildikten bir gün sonra boğduruldu, ibn el-Mu’tez, arap şiirini eskilere karşı duyulan özentilerden, geçmiş çağların etkisinden kurtardı.

Daha çok, küçük ve başarılı şiirler yazdı.

Ebu Nuvas’ın açtığı yeni şiir çığırını geliştirdi.

Şiirinde anlam ve konu bakımından birlik ve bütünlüğe önem verdiği, tabiata yürekten bağlı kaldığı, daha çok başından geçen olayları, günlük hayatı işlediği görülür.

Şiir dışında hitabet ve edebiyat tarihiyle de uğraşan ibni el-Mu’tez’in yedi eseri olduğu söylenirse de günümüze yalnız şiirleri ve Kitab-ül-Bedi (Güzel Sanat üstüne Kitap) adlı eseri kaldı.

Arap edebiyatı ile uğraşan batılı bilginlerin ibn-el-Mu’tez ile ilgili araştırma ve yayınları vardır.

Bir yanıt yazın