Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Fadlan Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

İbni Fadlan Kimdir  (Ahmed bin Fadlan el-Abbas,denir), Arap yazarı (X.yy. başları).

Nereli olduğu, kimlerden ve nasıl bir öğrenim gördüğü kesinlikle bilinmemektedir.

İbni Fadlan Hayatı

İbni Fadlan Kimdir
İbni Fadlan  (Ahmed bin Fadlan el-Abbas,denir), Arap yazarı (X.yy. başları).

Halife el-Muktedir’in 921 yılında Bağdat’tan İdil boyundaki Bulgar hükümdarına gönderildiği elçilik kurulu arasında kâtiplik göreviyle bulundu.

Bir ara Buhara ve samanî emîri Nasr bin Ahmed ve yakınlarını konuğu olduğu bugüne ulaşan ünlü eserinden öğrenilmektedir.

Bazı arap kaynakları köle olduğunu, islâm dinini sonradan benimsediğini, geniş bilgisi ve birkaç yabancı dil bilmesi yüzünden sarayın ilgisini çektiğini yazar.

İbni Fadlan’ın arap edebiyatındaki önemi Risale adlı eseriyledir.

Bulgar hükümdarının Idil’deki karargâhına giden, Bağdat’tan kalkarak Rey, Nişapur, Merv üzerinden gittiği ülkelerde gördüklerini, duyduklarını bütün incelikleriyle akıcı, kolay anlaşılır bir dille yazan İbni Fadlan, kendinden sonra gelen birçok tarihçinin başvurduğu ana kaynaklardan biri oldu.

Bir seyahatname niteliği taşıyan ve birçok tarih olayını, biraraya toplayarak, olduğu gibi anlatan Risale de Hazarlar, Yayık ırmağı yakınlarında oturan Peçeneklerle ilgili bölümler vardır.

Bu olayların yanısıra Horasan’da gördüğü alevî ayaklanmaları bütün açıklığıyla yer alır.

İbni Fadlan, yalnız gördüğü tarih olaylarını anlatmakla kalmaz.

Tanıdığı, gördüğü kavimlerin, halkların özelliklerini, gelenek ve göreneklerini kısa hikâyelerle anlatır.

Risale, derli toplu bir tarih niteliğinde değildir, içinde anlatılan olaylarda belli bir tarih anlayışı, olayların kaynağına kadar inen, açıklayıcı, araştırıcı bir görüş yoktur.

Onun değeri, daha çok olup bitenleri, görülen yanlarıyla olduğu gibi aktarmasında, bu konularda araştırma ve inceleme yapmak isteyenler için malzeme özelliği taşımasmdadır.

Bu niteliği yüzünden, batılı bilginlerin ilgisini çekmiş, birçok açıklamalı baskıları yapılmış, batı dillerine tercüme edilmiştir.

Bir yanıt yazın