Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Ferhun Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbni Ferhun Kimdir (Burhaneddin İbrahim bin Ali), arap fıkıh bilgini ve tarihçisi (Medine ? – 1397).

İbni Ferhun Hayatı

Aslen Endülüs’lüdür. öğrenimini babası ve amcasının yanında yaptıktan sonra Kahire’ye, Kudüs’e gitti.

1391’de Medine kadısı oldu.

Çok sofu bir kimse olan ibni Ferhun, Medine’de malikî mezhebini yaymaya çalıştı ve bu şehirde nüzulden öldü.

İbni Ferhun Eserleri

Tabsıret-ül-Hük-kâm fi – Usuli-l-Akdiya ve Menahic-il-Ahkam (Kadılık Usulleri ve Hüküm Verme Metotlarını Tayinde Hâkimlerin Göz önünde Bulunduracakları Şeyler); Dibac-ül-Mü-zehheb fi Ma’rifeti Ayan-ı Ulema-i Mezheb (Mezhebin önde Gelen Bilginlerini Bildiren Altınla işlenmiş Kumaş), malikî mezhebinden 630 kadar fıkıhçının hal tercümelerini içinde alır; Teshil-ül-Mühimmat fi Şerhi Cami-il-Ümmehat (Cami-il-Ümmehat Adlı Kitabın Mühim Kısımlarını Kolaylaştırma), ibni Hacib’in Cami-il-Ümmehat adlı kitabının şerhidir; Dürer-ül-Gavvas fi Muhadaret-il-Havas (Malikî Mezhebine Ait Güç Mese.

Bir yanıt yazın