Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Seyyidinnas Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

İbni Seyyidinnas Kimdir (Fethüddin Ebül Feth Muhammed), Arap biyografi yazarı (Kahire 1263-1334).

İbni Seyyidinnas Hayatı

Öğrenimini Kahire ve Şam’da yaptı.

Kahire’deki Zahirîye medresesinde hadis okuttu.

Hz. Muhammed’in hayatına dair Uyun-ul-Asar fi Fünun-il-Megazi, eş-Şemail ve’s-Siyer (Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesi, Şemaili ve Savaşları Hakkındaki Eserlerin Kaynakları) adlı eseri yazdı.

Bu eserinden başka Hz. Muhammed için yazdığı birçok kasidesi vardır.

Bir yanıt yazın