Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Vasıl Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları Biyografileri |

İbni Vasıl Kimdir Arap tarihçisi (Hama 1207 – 1298).

İbni Vasıl Hayatı

İyi bir öğenim gördü.

Babası ile Kudüs’e gitti (1225).

Eyyubî hükümdarının hizmetinde bulundu.

Suriye ve Irak’ı gezdi.

Eyyubî devlet büyüklerinden Hüsameddin bin Ebi Ali ile dost oldu.

Onun sayesinde el-Malis-‘üs-Salih Necmeddin Eyyub’un himayesine girdi.

Kahire’de yerleşti.

Mısır’da Memlûk devleti kurulduktan sonra, küçük kadılıklarda ve müderrislik görevlerinde bulundu (1266).

Sicilya kralına elçi olarak gitti.

Sicilya’dan dönüşünde Hama’da şafiî kâzîl kuzat’ı (şeyhülislâm) oldu.

ölümüne kadar burada çalıştı ve çok talebe yetiştirdi.

Eserlerinden bazıları: al-Amparuriya elçiliği sırasında yazdığı mantık kitabını Niihbet-ül-Fikâr (Düşüncelerin En iyisi) adı ile yayımladı; Tecrid-ül-Egânî min-el-Mesalis ve’l-Mesanî.

Kitab-ül EgânV nin özetidir; Şerh-ül-Maksid-il-Celil (Maksid-i Celil’in Şerhi), Efdalüddîn Ebül Fezail Muhammed bin Nâmevar el-Hûnacî’nin mantık eserinin açıklanması; Et-Tarih -üs-Sâlihî (Salihî Tarihi) genel bir tarihtir ve El-Salih Eyyub’un 1239’da Şam’ı fethine kadar geçen olayları anlatır; Müferric-ül-Kürûb fi Âbbar Benî Eyyub (Eyyubîlerin Durumları Hakkında Üzüntüleri Gideren Eser) isimli ünlü eseri 1135’ten itibaren Eyyubî hanedanı tarihini ele alır; eserin 1296 yılına kadar gelen zeyli vardır.

Bir yanıt yazın