Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Zafer Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

İbni Zafer Kimdir (Hüccedüddin Ebu Abdullah Muhammed).

İbni Zafer Hayatı

Arap edebiyatçısı (Sicilya ? -Hama 1169).

Uzunca bir süre Mekke’de kaldıktan sonra Sicilya’ya döndü.

Hama’da öldü.

En önemli eseri Kelile ve Dimne’yı örnek alarak yazdığı hikâye kitabıdır.

İbni Zafer bu eserini’ Sicilya hâkimi Ebu Abdullah Muhammed bin Ebül Kasım’a ithaf etti.

Eser Türkçeye (1285), italyancaya (1815-1882) ve İngilizceye (1852) tercüme edilmiştir.

Bir yanıt yazın