Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbnü Benna Kimdir | Biyografi,Tarih |

İbnü Benna Kimdir İbnülbenna (Ebül Abbas Ahmed bin Muhammed bin Osman el-Ezdî), Arap bilgini (Marakeş 1256-1321).

İbnü Benna Hayatı

Devrinin ünlü hocalarından tıp, matematik, astronomi, hadis, fıkıh dersleri aldı.

Uzun süre de sofî Ebu Zeyd Abdurrahman’ın yanında bulundu ve ona mürit oldu.

Çeşitli konularda yazdığı 74 kadar eseri vardır.

En ünlü eseri birçok kere basılan, şerh edilen ve yabancı dillere çevrilen Telhisi A’mal-il-Hisab’dır (Matematik İşlemlerinin özeti).

Takvime dair yazdığı Ki-tab-ül-Menah adlı eserinde menah kelimesini takvim anlamında kullanmış ve bu kelime garp dillerine almanach olarak geçmiştir.

Bir yanıt yazın