Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbnü’l Baytar Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları Biyografileri |

İbnü’l Baytar İbn Baytar Kimdir (Ebu Muhammed Abdullah bin Ahmed Ziyaeddin lbnülbaytar el-Mâleki), tıbbî bitkiler konusunda araştırmalar yapan bir arap bilgini (Malaka ?-Şam 1248).

İbni Baytar Hayatı

İbnülbaytarTıbbî bitkiler konusunda derin bilgisi olan Ebülabbas en-Nebatî’nin yanında bir şiire ve işbiliye civarında hocası ile nebatlar topladıktan sonra, bitkilerin tetkiki için uzun süren bir seyahate çıktı. Antalya’ya kadar geldi.

Eyyubî hükümdarlarından Melik-ül-Kâmil zamanında Mısır’a gitti ve sarayda «otçular-başı» görevini üzerine aldı.

Bir süre sonra El-Kâmil, Dimaşk sultanı olunca, birlikte Şam’a gitti.

Onun ve oğlunun yanında aynı görevi yerine getirdi.

Bir ara Şam’dan ayrılarak Suriye ve Anadolu’da bitkiler üstüne incelemeler yaptı, lbnülbaytar’ın bitkiler ve iyi geldikleri hastalıklar konusunda iki eseri vardır: Ki-tab-ül-Cami fi’l-Edviyet-il-Müfrede (Basit İlâçları İçine Alan Kitap),, ilâçlardan alfabetik olarak bahseden bu eser Latince, Fransızca ve Almancaya tercüme edilmiştir.

Türkçeye de Umur Bey adına yapılmış bir tercümesi vardır; Kitab-ül-Muğni fi’l-Edviyet-U-Müfrede (Basit İlâçlar Konusunda Kifayetli Kitap) adlı eser, diğerinin tersine hastalıkları alfabetik sıra ile ele alır ve ilâçlarından bahseder.

Bir yanıt yazın