Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

İbrahim Edhem Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbrahim Edhem Paşa Biyografisi, İbrahim Edhem Paşa Hayatı,İbrahim Edhem Paşa Kimdir İbrahim Edhem Paşa Gazi, osmanlı kumandanı (İstanbul 1844-Mısır 1909).

İbrahim Edhem Paşa Hayatı

Harbiye’den mülâzımısani olarak çıktı (1863).

Rus harbine kaymakam rütbesiyle katıldı (1877). Bazı yararlıklarından ötürü miralaylığa (albay) yükseldi.

Bir süre sonra da general oldu.

Dubnik çatışmasında başından yararlanmasına rağmen kuşatmayı yararak Plevne’ye erzak yetiştirdi.

Grivica mevkii kumandanlığına tayin edildi.

Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra müşir (mareşal) oldu (1895).

Türk-Yunan savaşında (1896) osmanlı ordusuna kumanda etti.

Dömeke meydan muharebesinde Yunanlıları bozguna uğrattı, Dömeke kahramanı ve Gazi diye anıldı.

Askerî Teftiş komisyonu başkanı iken Meşrutiyetin ılânıyla Ayan meclisi azalığına getirildi (1908).

31 Mart vakasında hasta olduğu halde Harbiye Nazırlığı yaptı.

Mısır’da öldü.

İstanbul’a getirilerek Eyüp’e gömüldü.

Bir yanıt yazın