İbrahim Edhem Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbrahim Edhem Paşa Kimdir Türk devlet ve ilim adamı (1818-1893).

İbrahim Edhem Paşa Hayatı

On iki yaşında tahsil için Fransa’ya gönderildi, önce instution Barbet’de, sonra da Maden okulunda okudu (1839).

Avrupa’nın bütün maden bölgelerini gezdi ve İstanbul’a döndü. Miralay rütbesiyle Sarıyer bakır madeninde görev aldı.

Gümüşhacıköy maden müdürlüğüne, 1845’te de Keban ve Ergani madenleri başmühendisliğine getirildi.

1849’da saray hizmetine alındı. 1851’de ferik oldu. Sarayda Abdülmecid’e Fransızca öğretti. Bu görevinden Belgrad’a ve Odesa’ya gönderildi. Tanzimat meclisine üye oldu.

1856’da vezir rütbesi aldı. Tırhala ve Yanya valiliklerinden sonra Berlin elçisi oldu. İstanbul konferansına ikinci delege olarak tayin edildi.

1877’de sadrazam oldu. Bir yıl bu görevde kaldıktan sonra 1877 Türk-Rus harbi sonunda devlet hizmetinden çekildi.

Abdülhamid II tarafından Viyana eliçiliğine, sonra da Dahiliye nazırlığına getirildi. İlmî çalışmaları siyasî çalışmalarından daha başarılı oldu.

Abdülmecid zamanında açılan Encümeni Dâniş’in ilk üyesi oldu. Mecmua-i-Fünun da makaleler yazdı.

Bir cevap yazın